Fagudtryk

Vælg udtryk her
 • Energiglas
 • Eref
 • G-værdi
 • Kuldebro
 • Reference vindue
 • Tætningsliste
 • U-værdi
 • LT-værdien
 • Ornamentglas
 • Anverfere
 • Tophængt vindue
 • Topstyret vindue
 • Dreje/kip vindue
 • Sidehængt vindue
 • Sidestyret vindue

Vælg et fagudtryk

← Vælg et fagudtryk til venstre

Energiglas

En energirude er en termorude, hvor hvor det ene af glassene er et energiglas. Dette giver god økonomi og indeklima. Luftmellemrum mellem glassene er fyldt med argongas, der er tungere end luft, hvilket yderligere forbedrer isoleringseffekten.

Energiglas er forsynet med en tynd transparent metalbelægning, der som almindeligt glas lader solens lys og energi passere igennem ruden ind i rummet, som hermed får tilført "gratis" energi.

Samtidig reflekterer det belagte glas den langbølgede rumvarme tilbage i rummet. En energirude vendt mod solen lader mere energi slippe ind i rummet, end den lader passere ud.

eksempel på energiglas

Eref - Forstå din energibalance

Eref er et udtryk for et vindues gennemsnitlige energibalance, og måles i kWh/m2 per år. Værdien viser, om et standardvindue giver energi til boligen eller taber energi i løbet af fyringssæsonen. Er værdien positiv, lukker vinduet mere varme ind end ud. Er værdien negativ, vidner det om, at vinduet taber varme.

Eref baseres på nogle standardforhold, og værdien er en middelværdi. Derfor kan den variere afhængig af vinduets størrelse, montagemetode, vinduets placering i forhold til nord, syd, øst og vest, skyggeforhold mv. Ved sammenligning af produkter er det Eref for producentens referencevindue, som skal anvendes.

eref

G-værdi

En g-værdi angiver den procentvise solvarme, som kommer igennem vinduets rude og jo højere g-værdi, jo mere varme tilfører vinduet til dit hus. En g-værdi giver dig altså en idé om, hvor gode dine vinduer er til at tilføre varme til dit hus. Hvis mængden af solvarme udenfor ligger på 1 (dvs. 100 %) og rudens g-værdi er 0,63 (63 %), så betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem ruden.

Vinduets g-værdi betegnes ’gw’, imens g værdien for ruden betegnes ’gg’. Gw vil altid være lavere end rudens g-værdi (gg), fordi der hverken trænger varme gennem vinduets ramme eller karm. Du bør som udgangspunkt vælge ruder med en høj g-værdi, da det vil give dig varmemæssige fordele i fyringssæsonen.

g-værdi

Kuldebro

Kuldebroer opstår på grund af ringe eller ingen isolering, så kulde udefra ledes direkte ind i din bolig. Kuldebroer i vinduer betyder altså både dårlig energiøkonomi og specielt dårligt indeklima på grund af trækgener og kondens.

Men utætheder vil også bidrage til en højere varmeregning, og da kuldebroer forårsager temperatursvingninger og fugt, kan du i værste fald risikere skimmelsvamp i din bolig.

kuldebro

Reference vindue

Alle vinduesproducenter har et referencevindue. Det bruges af Teknologisk Institut til at beregne energimærkningen for de enkelte vinduer. Et referencevindue er producentens standardvindue, der er udstyret med en rude, som svarer til producentens mest solgte model.

Vinduet skal have målene 1,23m × 1,48m, som er det europæiske standardmål, og vinduet skal kunne lukkes op.

Tætningsliste

En tætningsliste er en liste, der lukker mellemrummet mellem ramme og karm i dit vindue, så der hverken kan trænge vand eller luft ind. Derfor er en korrekt montering af tætningslister i dine vinduer af stor betydning for dit indeklima.

Et utæt vindue påvirker ikke bare din varmeregning og forhøjer dit energispild, men skaber også temperatursvingninger, træk og i nogle situationer fugt og støjgener.

tætningsliste

U-værdi

U-værdi angiver, hvor effektivt et vindue isolerer. Jo bedre vinduet er til at holde varmen inde i huset, jo lavere er U-værdien, og desto bedre isolerer vinduet. træk og i nogle situationer fugt og støjgener.

U-værdi

LT-værdien

(transmittans) er et udtryk for, hvor meget dagslys i procent der kommer gennem ruden. Jo højere værdi, jo mere lys lukkes ind.

Lys transmitans

Ornamentglas

Ornamenteret glas er "sløret" glas der oftest bruges i badeværelser og facadedøre. Det kan kan også benyttes til diskretions afskærmning ved vinduer ud til svalegang og lign.

Se vores udvalg Her.

Anverfere

er det mange kender, som de gammeldags lukkebeslag.

Se Greb, beslag og tilbehør for mere information.

Tophængt vindue

Et tophængt vindue er et vindue, der er hængslet i toppen af vinduet. Det leveres med gammeldags anverfere og en udskyderstang i midten til udluftning. Et tophængt vindue har sædvanligvis ét glasfelt, men kan leveres med flere. F.eks. med en krydssprosse. Det tophængte vindue er en type, der i stort omfang er afløst af det topstyrede vindue.

Se Topstyret vindue for mere information.

Topstyret vindue

Et topstyret vindue er et vindue, der ikke har udvendige hængsler. Rammerne kører i en skinne i sidekarmen. Det har sædvanligvis ét glasfelt, men kan leveres med flere. F.eks. med en krydssprosse. Et topstyret vindue kan også fås som et vendevindue, hvor hele rammen kan vendes rundt så vinduet kan pudses indefra.

Det er især en fordel ved vinduer placeret højt oppe. Topvende vindue er et vindue der kan udskydes og vendes helt rundt uden for karmen. Herved kan rudens udvendige side også pudses indefra.

Se Tophængt vindue for mere information.

Dreje/kip vindue

(også kaldet sidebundhængt) er et indadgående vindue, der - som navnet siger - har både en side- og bundhængt funktion. Den sidehængte funktion udnyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side, mens den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning.

Se Dreje-kip vindue for mere information.

Sidehængt vindue

er et vindue der er hængslet i siden. Det kan benyttes til mange forskellige typer af vinduer eksempelvis dannebrogsvinduer, palævinduer m.m. Normalt er sidehængte vinduer udadgående og med anverfere, samt stormkrog, men der findes også andre løsninger.

Se Sidehængt vindue for mere information.

sidestyret vindue

Har et sidestyret beslag, hvor rammen kan åbnes og "svinges" ca. 90 grader - i nogle tilfælde ca. 180 grader - så rudens udvendige side kan pudses indefra. Rammen lukkes med anverfere eller betjenes med et greb midt på siderammen.

Ved en åbning på 1-2 cm kan rammen med grebsbetjening fastholdes i en ventilationsstilling.

Ved andre åbningsvinkler kan rammen være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at det ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning.

Se Sidestyret vindue for mere information.

CE-certifikat
Dansk Vindue Certificering
Dansk vindues verifikation
Vindues industrien
Energi vinduer
Glasindustri garanti