Certifikater

CE-mærkning

DANA VINDUER er CE-mærket, hvilket vil sige at vi opfylder EU’s bestemmelser indenfor sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. CE-mærkningen er fra 1. februar 2010 en betingelse for, at vores produkter må sælges i EU. Pr. 1. juli 2013 trådte nye mærkningsregler i kraft, idet CE-mærkningen skal suppleres med en ydeevnedeklaration.

Elementerne er testet efter EN 14351-1, der er gældende standard i forbindelse med CE-mærkning.

CE-certifikeringen

Vores certificeringer

Her hos Dana vinduer er vi medlemmer af VinduesIndustrien. Som medlem af VinduesIndustrien er der en forudsætning for at vi er tilsluttet både Dansk Vindues Certificering (DVC) og Dansk Vindue Verifikation (DVV). Det betyder at vi årligt er underlagt fabrikskontrol, hvorigennem vores produkter tjekkes efter de forskellige krav til konstruktion, ydeevne, materialer, overflader mf. i henhold til de tekniske bestemmelser opsat af VinduesIndustrien.

Så gennem vores Certificering sikrer, vi at forbrugeren for et kvalitetsprodukt klar og egnet til det danske klima.

Dansk vindue Certifikation mærkning Dansk Vindue verifikation mærkning Vindues industrien mærkning

De tekniske bestemmelser

De Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre er udformet af VinduesIndustrien som en branchestandard, der skal sikre forbrugerne et produkt, hvor en række mindstekrav til god kvalitet er opfyldt.

Bestemmelserne beskriver og specificerer en række krav til virksomhedens organisation, produktoplysning, produktionsapparat, kvalitetsstyring, materialer og udførelse samt udfaldskrav til det færdige produkt.

Bestemmelserne indeholder også regler i forbindelse med certificering af produkterne. Det er altså bestemmelsernes formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, har en så høj materiale- og udførelsesmæssig standard, at det mindst svarer til kravene i de Tekniske Bestemmelser og virksomhedens egen omtale og mærkning af produktet.

Læs mere om VinduesIndustrien her

Energi Vinduer

Som medlem af energimærkningsordningen sikrer vi, at vores kunder kan identificere vores vinduer ud fra en energimæssig klassificering af produkterne.

Ordningen er indført af Energistyrelsen og VinduesIndustrien, og har til formål at gøre det nemt, at finde det mest energirigtige vindue.
Energimærkerne viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt vinduet er. Skalaen kendes fra andre produkter som køleskabe, opvaskemaskiner, biler, lyspærer m.m.

Energi vinduer mærkning

Hvorfor have Certifikaterne?

Certifikaterne er forbrugernes bevis på, at vores vinduer og døre er underlagt løbende kontrol, og at vores vinduessystemers energidata er beregnet, afprøvet og verificeret af et uvildigt organ. Forbrugerne kan bruge certifikaterne til, at kontrollere energiegenskaberne på de vinduer, du vil købe. Alle energicertificerede vinduer findes på den såkaldte positivliste, hvor certifikaterne kan downloades. Se mere herom under Om energi eller på energimærkningsordningens egen hjemmeside www.energivinduer.dk.

CE-certifikat
Dansk vindues verifikation
Vindues industrien
Energi vinduer
Glasindustri garanti